Jihad Menegakkan Tauhid & Membela Khilafah

Icon

"Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja…" (Al-Mumtahanah: 4)

KARENA MEREKA BUKAN AHLU DZIMMAH Tinjauan Syar’i Tentang Eksekusi Daulah Atas Penyembah Salib

dzimmah
عباد الصليب وعصر خلافة الوليد

في كل من أنكر على الدولة قتل عباد الصليب

KARENA MEREKA BUKAN AHLU DZIMMAH

Tinjauan Syar’i Tentang Eksekusi Daulah Atas Penyembah Salib

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى،اما بعد:

Setelah apa yang dirilis oleh Daulah Islam – semoga Allah menguatkannya – tentang pemenggalan 21 kepala orang Nashrani…

Apakah yang dilakukan Daulah itu benar?

Apakah mereka itu musta`man (orang yang mendapat jaminan keamanan)?

Apakah mereka itu mu’ahad (orang yang mengikat perjanjian)?

Apakah mereka itu ahli dzimmah?

Apa hukum asal darah orang kafir?

Di zaman ini, apakah kita wajib mendakwahkan Islam terlebih dahulu kepada mereka sebelum memerangi mereka?

Kapan seorang kafir menjadi haram darah dan hartanya?

Kapan seorang kafir menjadi halal darah dan hartanya?

Kita akan membahas dalam makalah ini tentang hukum menyembelih mereka, jauh apakah mereka  misionaris, mata-mata, tentara atau selainnya, tetapi kita akan membahas tentang hukum menyembelih secara umum bahkan walaupun mereka tidak melakukan apapun! Read the rest of this entry »

Filed under: BANTAHAN, FATWA, JIHAD, MANHAJ

TENTANG PENETAPAN SYARI’AT PEMBAKARAN

INQAD AL GHARIQ FI ITSBAT MASYRU’IYYAH AT TAHRIQ

Penetapan Syari’at Pembakaran.

Penulis: Syaikh Abu Mu’adz Al Maqdisiy As Salafiy

Alih Bahasa: Abu Sulaiman Al Arkhabiliy

Segala puji hanya bagi Allah saja, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi terakhir, wa ba’du:

Sungguh telah banyak perdebatan prihal masalah pembakaran si murtad Mu’adz Al Kasasbeh yang dilakukan oleh Daulah Islam, dan orang-orang-pun berbicara di dalam masalah ini tanpa dasar ilmu dan malah di atas dasar hawa nafsu dan kebodohan atau dalam rangka pelampiasan dendam kepada Daulah atau karena pemahaman yang salah terhadap dalil-dalil yang ada, kecuali orang yang dirahmati Allah dari kalangan orang-orang yang beriman dan mendapatkan petunjuk serta mengikuti As Salaf Ash Shalih.

Maka saya memandang untuk perlu ikut berbicara di dalam hal ini dalam rangka membuktikan kebenaran dan menggugurkan kebatilan serta menguatkan pendapat yang lurus in syaa Allah.

Di dalam risalah ini saya akan berbicara tentang dalil-dalil kebolehan pembakaran dengan api dalam rangka qishash dan pembalasan setimpal atau dalam rangka penebaran rasa takut, penjeraan dan pengambilan pelajaran atau pengunggulan mashlahat terhadap mafsadah. Read the rest of this entry »

Filed under: AQIDAH, BANTAHAN, MANHAJ, SYUBHAT

AL-MAQDISI…TERJEREMBAB KE TANAH DAN TERLEPAS DARI DIEN

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji Bagi Allah yang mengokohkan orang beriman, shalawat dan salam atas ash Shadiq al-Amin, dan juga atas keluarga dan para shahabatnya semua. Amma ba’du:
Diriwayatkan dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sering berdoa:
يَا مُقَلِّبَ القُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ وَطَاعَتِكَ
“Wahai Yang Maha Membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas dien-Mu dan ketaatan pada-Mu”
Maka beliau ditanya; “Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau sering mengucapkan “Wahai Yang Maha Membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas dien-Mu dan ketaatan pada-Mu”. Beliau menjawab; “Dan apa yang membuatku aman, sesungguhnya hati para hamba itu ada di antara dua jemari Ar-Rahman, sesungguhnya Dia jika berkehendak untuk membalikkan hati seorang hamba maka Dia membalikannya”, dalam riwayat lain; “Di antara dua jemari dari jari-jari Allah Azza wa Jalla”. [Diriwayatkan oleh Ahmad].
ما سمي القلب الا من تقلبه *** فاحذر على القلب من قلب وتحويل
Tidaklah hati itu disebut qalbu melainkan karena taqallubnya (bolak-balik)
Maka hati-hatilah terhadap hati dari terbolak balik dan perubahannya
Allah telah mengisahkan kepada kita tentang berita Guru Millah ini yaitu Nabi Ibrahim Alaihissalam
وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجۡعَلۡ هَٰذَا ٱلۡبَلَدَ ءَامِنٗا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعۡبُدَ ٱلۡأَصۡنَامَ ٣٥
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala [QS. Ibrahim: 35].
Dan Ibrahim At-Taimi Rahimahullah mengisahkan dan mengatakan: “Maka siapakah yang akan aman dari ujian setelah Ibrahim kekasih Allah?”. [Tafsir Ath-Thabari 3/33].
Ya, tidak ada seorang pun yang aman dari ujian setelah Ibrahim, bahkan walau dia seorang penulis buku ‘Millah Ibrahim’! Read the rest of this entry »

Filed under: AQIDAH, BANTAHAN, BERITA, JIHAD, KHILAFAH, MURJI'AH, SYUBHAT

APA YANG ENGKAU TAHU TENTANG DAULAH?

بسم الله الرحمن الرحيم

KEPADA MEREKA YANG BELUM MENYELESAIKAN URUSANNYA DALAM MASALAH DAULAH KHILAFAH

Penulis: Luwis Hafizhahullah

Tahukah engkau bahwa setiap hari milyaran uang digelontorkan demi mengaburkan dan menutupmu dari Daulah Khilafah?!

Tahukah engkau bahwa milyaran itu tujuannya untuk menenggelamkanmu setiap hari kepada banjir kalimat:

Daisy (ISIS) mengkafirkan… Daisy menyembelih… Daisy membunuh warga sipil… Daisy khawarij… Daisy menghalalkan darah… Daisy anjing neraka… Daisy memporak-porandakan jihad… Daisy mencemarkan Islam… Daisy menolak mahkamah syar’iyyah… Daisy adalah agen Iran… Daisy adalah agen Yahudi… Daisy adalah agen Nushairi… Daisy Ba’athisme..! Read the rest of this entry »

Filed under: BANTAHAN, JIHAD, KHILAFAH, MANHAJ, SYUBHAT

Kehancuran Jabhah Khusrah (Jabhah Nushrah)

At Tuhfah Fi Inhiyar Jabhah Al Khusrah

Kehancuran Jabhah Khusrah

(Jabhah Nushrah)

 

Penulis: Abu Hafsh Salman Al ‘Arjaniy

 

Alih Bahasa: Abu Sulaiman Al Arkhabiliy

 

Sumber: minbar-alansar.blogspot.com tanggal 16 Pebruari 2015 M

 

Segala puji hanya bagi Allah Rabbul ‘Alamiin. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Imamul Muwahhidin, Nami kita Muhammad, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya yang mulia.

Amma Ba’du:

Saudaraku-saudaraku tercinta, sebelum masuk ke inti bahasan, dalam rangka mengingatkan dan menegaskan, saya katakan untuk kali terakhir bahwa saya ini tidak pernah bergabung dengan Jabhah Jaulaniy dan sama sekali tidak memiliki hubungan apapun, hendaklah hal ini diketahui oleh anda sekalian.

Read the rest of this entry »

Filed under: AQIDAH, BANTAHAN, BERITA, FIRQAH, JIHAD, KHILAFAH, MANHAJ, TAUHID

Kalian Mencontoh Salaf Dalam Pembakaran

Kalian Mencontoh Salaf Dalam

Pembakaran

 

 Penulis: Syaikh Husen Ibnu Mahmud

 

Alih Bahasa: Abu Sulaiman Al Arkhabiliy

 

 

ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

Segala puji bagi Allah yang mengatakan di dalam Kitab-Nya:

ﺇِﺫْ ﻳُﻮﺣِﻲ ﺭَﺑُّﻚَ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﻤَﻼَﺋِﻜَﺔِ ﺃَﻧِّﻲ ﻣَﻌَﻜُﻢْ ﻓَﺜَﺒِّﺘُﻮﺍ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺳَﺄُﻟْﻘِﻲ ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮﺏِ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﺍﻟﺮُّﻋْﺐَ ﻓَﺎﺿْﺮِﺑُﻮﺍ ﻓَﻮْﻕَ ﺍﻷَﻋْﻨَﺎﻕِ ﻭَﺍﺿْﺮِﺑُﻮﺍ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻛُﻞَّ ﺑَﻨَﺎﻥٍ

“(Ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, “Sesungguhnya Aku bersama kamu, maka teguhkanlah (pendirian) orang-orang yang telah beriman.” kelak akan Aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.” (Al-Anfal: 12).

Kemudian shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi yang diutus dengan pedang, yang berbangga diri di tengah manusia dengan ucapannya:

( ﺃﻋﻄﻴﺖ ﺧﻤﺴﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻬﻦ ﺃﺣﺪ ﻗﺒﻠﻲ؛ ﻧﺼﺮﺕ ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺷﻬﺮ …‏) ‏[ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ‏]

“Aku diberi lima hal yang tidak pernah diberikan kepada seorangpun sebelumku; aku diberikan pertolongan (Allah) dengan rasa gentar (musuh) pada perjalan sebulan…” (Muttafaq ‘Alaih).

Amma Ba’du:

Orang sangat heran terhadap orang-orang yang muncul di layar-layar TV dalam rangka memberikan fatwa kepada manusia dan mereka mengklaim ijma’ di dalam permasalahan yang sangat jelas di hadapan para pencari ilmu yang yunior apalagi di hadapan para ulama!

Seorang dari mereka mengklaim; bahwa membakar orang itu adalah tindakan yang tidak diakui oleh dien, syari’at dan akal! Begitu klaim mereka, dengan seenaknya mereka lancang terhadap dien ini!

Read the rest of this entry »

Filed under: AQIDAH, BANTAHAN, BERITA, FATWA, FIQH, JIHAD, KHILAFAH, MANHAJ, SALAFI, SALAFY, SYUBHAT

INILAH DIANTARA KEYAKINAN KAMI

INILAH DIANTARA KEYAKINAN KAMI 

(Dan Inilah Manhaj Dan Aqidah Yang Sejalan Dengan Manhaj Dan Aqidah Daulah Islamiyyah)

Dari Abu Sulaiman Kepada ……………………………..

As Salamu ‘Alaikum Wa Rahmatullaahi Wa Barakatuh.

Inilah sebagian perkara yang kami yakini dari permasalahan tauhid dan kami sebarluaskan di tengah-tengah para pemuda di Indonesia.

Read the rest of this entry »

Filed under: AQIDAH, BERITA, FATWA, FIRQAH, JIHAD, KHILAFAH, MANHAJ, MURJI'AH, SALAFI, SALAFY, SYUBHAT, TAKFIR, TAUHID

Penjelasan Tentang Hukum Takfir para Wali Setan dan Hukum Orang yang Tidak Mengkafirkan Mereka

Allah berfirman:
وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ ٣٦
“Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): “Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu” [QS. An-Nahl: 36].
Allah berfirman:
ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّٰغُوتِ فَقَٰتِلُوٓاْ أَوۡلِيَآءَ ٱلشَّيۡطَٰنِۖ إِنَّ كَيۡدَ ٱلشَّيۡطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ٧٦
“Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang kafir berperang di jalan thaghut, maka perangilah para wali-wali setan, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah” [QS. An-Nisa: 76].
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:
( مَنْ قَالَ ” لا اله الا الله ” وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَرُمَ مَالهُ وَدَمُهُ وَحِسَابَهُ عَلىَ اللهِ ) رواه مسلم
“Barang siapa yang mengatakan Laa ilaaha illallah dan mengingkari segala apa yang diibadahi selain Allah, maka haram hartanya dan darahnya, dan perhitungannya kepada Allah”. [HR. Muslim].
Syaikh Abdurrahman bin Hasan rahimahumallah berkata: “Seandainya seorang hamba mengetahui makna laa ilaaha illallah maka dia pasti mengetahui bahwa siapa yang ragu akan kekafiran orang yang menyekutukan Allah dengan selain-Nya, maka berarti dia belum kufur kepada thaghut”. [Fatawa al-A`immah an-Najdiah 3/60]. Read the rest of this entry »

Filed under: BANTAHAN, MANHAJ, TAUHID

Para Pecinta Daulah Islam:


"أن هؤلاء الذين يعتذرون بالتكفير إذا تأملتهم إذا أن الموحدين أعداؤهم يبغضونهم ويستثقلونهم ، والمشركون والمنافقون هم ربعهم الذين يستأنسون إليهم..."


Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab rahimahullah berkata: "Sesungguhnya orang-orang yang keberatan dengan masalah takfir (mua'yyan) itu, bila kamu amati mereka ternyata kaum muwahhidin itu adalah musuh mereka, di mana mereka membenci dan merasa dongkol dengan mereka itu, sedangkan kaum musyrikin dan kaum munafiqin itu justeru adalah kawan-kawan dekat mereka yang mereka sangat akrab dengan mereka itu..." (Ad Durar As Saniyyah 10/91).

[Abu Sulaiman Al Arkhabiliy]

Pages

Katagori

Tulisan Lainnya

Masukan alamat email anda untuk mendapat pemberitahuan tulisan terbaru dari blog ini

Join 428 other followers

free counters
Millahibrahim Islamic Calendar Widget

Infaq


Bantulah Dakwah Tauhid Dengan Infaq Anda, Karena Selain Untuk Blog Ini, Infaq Anda Untuk Kebutuhan Dakwah Tauhid.

ad

Tulisan Terakhir

Statistik Kunjungan

  • 1,514,619 kunjungan
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 428 other followers

%d bloggers like this: