Jihad Menegakkan Tauhid & Membela Khilafah

Icon

"Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja…" (Al-Mumtahanah: 4)

[DABIQ 8 BAHASA INDONESIA]

Alhamdulillah, telah hadir majalah Dabiq Edisi 8 dalam bahasa Indonesia. Majalah rilisan Al-Hayat Media Center ini merupakan media resmi Daulah Islamiah yang terbit dalam Bahasa Inggris. Banyak pembahasan menarik yang disajikan dalam edisi kali ini, di antaranya tentang Bai’at Mujahidin Afrika Barat kepada Daulah Islam, yang sepertinya ini menjadi alasan pemilihan judul dalam edisi kali ini, juga tentang Irja’ dan pengaruhnya terhadap jihad di Bumi Syam, kisah Abu Bakr radhiyallahu anhu, tentang hijrah bagi kaum muslimah, dan artikel lainnya.

cover

Selengkapnya:

http://thareeqalhaq.tumblr.com/post/116448095700/dabiq-8-bahasa-indonesia

Filed under: Uncategorized

SYUBHAT (2)

Syubhat ke – 2 : HADITS HUDZAIFAH

Dituangkan dari Audio kajian: Abu Sulaiman Al Arkhabiliy.

Sekarang kita membahas syubhat ke-2 yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang mengudzur para pelaku syirik akbar dari kalangan para thaghut, ansharnya, dan quburiyun dengan sebab kebodohan, di antara syubhat mereka adalah sebuah atsar dari Hudzaifah ibnul Yaman semoga Allah meridhainya, dan inilah atsarnya: Dari Hudzaifah radliyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata:

” يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب ، حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك ، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية ، ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ، يقولون : أدركنا آباءنا على هذه الكلمة : لا إله إلا الله فنحن نقولها ” قال صلة بن زفر لحذيفة : فما تغني عنهم لا إله إلا الله ، وهم لا يدرون ما صيام ولا صدقة ولا نسك ؟ فأعرض عنه حذيفة ، فرددها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ، ثم أقبل عليه في الثالثة ، فقال : ” يا صلة تنجيهم من النار ” ” هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه

“Islam akan lenyap seperti lenyapnya hiasan pakaian sampai tidak diketahui apa itu shalat, apa itu shaum, apa itu nusuk (sembelihan ibadah) dan apa itu shadaqah. Dan Kitabullah akan dilenyapkan dalam satu malam sehingga tidak tersisa di muka bumi itu satupun ayat darinya, sehingga tersisalah sekelompok dari manusia, yaitu kakek-kakek dan nenek-nenek tua, mereka mengatakan: Kami mendapatkan nenek-nenek moyang kami di atas kalimat ini, yaitu laa ilaaha illallah, maka kami pun mengucapkannya” Terus Shilah Ibnu Zufar (perawi hadits) berkata kepada Hudzaifah: Apa manfaatnya kalimat laa ilaah illallah itu bagi mereka sedangkan mereka itu tidak mengetahui apa itu shalat dan apa itu shaum, apa itu nusuk, dan apa itu shadaqah,” maka Hudzaifah berpaling darinya kemudian Shilah tetap bertanya kepadanya sampai tiga kali, setiap kali Shilah bertanya maka Hudzaifah berpaling darinya kemudian pada kali ketiganya, Hudzaifah menatapkan wajahnya kepada Shilah kemudian berkata: “Wahai Shilah kalimat tersebut menyelamatkan mereka dari api neraka.” (Hadits Shahih sesuai Syarat Muslim, namun Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan-nya).

Dari atsar ini orang-orang yang mengudzur para pelaku kesyirikan akbar dengan sebab kebodohan, mereka mengatakan bahwa di atsar sini orang-orang itu tidak shalat, tidak shaum dan tidak membayar zakat, dan tidak beribadah dengan ibadah yang lainnya, akan tapi mereka itu selamat dengan mengucapkan laa ilaaha illallah.

Itu adalah pernyataan yang dikatakan oleh orang yang mengudzur pelaku syirik akbar dengan sebab kebodohan.

Mereka berdalil dengan atsar ini, bahwa orang yang mengucapkan laa ilaaha illallah terus melakukan pembatal keislaman karena sebab kebodohan maka mereka diudzur dengan sebab kebodohan dan tidak dikafirkan.

Maka bagaimana membantah syubhat ini? Read the rest of this entry »

Filed under: AQIDAH, BANTAHAN, SYIRIK, SYUBHAT, TAKFIR, TAUHID

SAUDARA KAUM MUHAJIRIN (Pesan Kepada Ukhti Muslimah)

[Dabiq #8]

Oleh: Ummu Sumayyah al-Muhajirah

Alih Bahasa: Usdul Wagha

[NOTE: Tulisan ini merupakan terjemahan dari makalah pada Majalah Dabiq #8 yang kami bandingkan dengan terjemahan versi bahasa Arab https://dump.to/MOHAJIRAT sehingga isinya tentu saja tidak sama 100% dengan apa yang terdapat di dalam majalah Dabiq, selengkapnya https://dump.to/tentangterjemahmuhajirat]

Dengan nama Allah yang telah menurunkan ayat bagi para muhajirah, dan memeliharanya di dalam Al-Quran hingga hari Kiamat, Shalawat dan salam semoga tercurah atas imam para mujahidin, orang yang paling dicinta oleh kaum anhsar dan muhajirin, dan atas para keluarga, shahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari akhir. Amma ba’du:

Maka sesungguhnya, di saat hijrah di jalan Allah adalah perkara yang sangat agung, maka Allah menurunkan sebuah ayat: (Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan Anshar, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik, maka Allah meridhoi mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah mempersiapkan bagi mereka surge yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang agung) [At-Taubah: 100]. Demikian juga, seandainya bukan karena hijrah tentulah Nabi tidak akan memberikan permisalan kepada kita dengan sabdanya ‘Setiap amal itu tergantung dari niatnya’, di mana beliau bersabda: “Maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya”. Hijrah dari Makkah ke Madinah juga telah menjadi moment besar dan titik perubahan paling berpengaruh dalam misi kenabian, dia juga mengandung pelajaran yang sangat berharga, sehingga dia telah menjadi kejadian paling agung dalam sejarah Islam, dan dengan alasan ini dia menjadi dasar penganggalan dalam kalender Islam.

Hijrah di jalan Allah bertujuan untuk menyelamatkan diri dari fitnah, lantaran takut terjatuh ke dalamnya, dan menyelamatkan agama, karena terbiasa melihat kekufuran dan kesyirikan tanpa sedikitpun tergugah untuk merubahnya terkadang akan mematikan hati, sehingga tidak merasakan lagi perasaan Islam dan pemeluknya. Begitu juga di antara tujuan hijrah adalah untuk memperkuat barisan kaum muslimin dan membantu mereka untuk berjihad melawan musuh-musuh Allah dan juga musuh mereka.

Dan hijrah, menurut definisi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni adalah “Meninggalkan Darul Kufr menuju Darul Islam” [Al-Mughni], dan menurut Syaikh Sa’d bin Atiq rahimahullah di dalam Ad-Durar As-Saniyyah adalah “Berpindah dari tempat syirik dan maksiat menuju negeri Islam dan ta’at” [Ad-Durar As-Saniyyah]. Dan Darul Islam Adalah negeri yang diatur oleh kaum Muslimin dan berlaku di dalamnya hukum-hukum islam, sehingga yang menjadi penentu adalah kaum muslimin, walau terkadang mayoritas masyarakatnya adalah kafir, sedangkan Darul Kufr adalah negeri yang diatur oleh orang-orang kafir, berlaku di dalamnya hukum-hukum kafir dan yang menjadi penentu adalah orang-orang kafir, walaupun mungkin mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Read the rest of this entry »

Filed under: BERITA, JIHAD, Uncategorized

KENAPA KHILAFAH DIDEKLARASIKAN?

Daulah Islamiyyah

Departemen Wakaf, Dakwah Dan Urusan Masjid.

Wilayah Al Barakah, Kantor Dakwah Syaddadi.

Alih Bahasa: Ust. Abu Sulaiman Al-Arkhabiliy

[download dalam format brosur: thareeqalhaq.tumblr.com]

 

Kenapa Khilafah Dideklarasikan?

Dikarenakan alasan syar’iy-nya telah terealisasi dan pilar-pilarnya telah kokoh terpancang, maka apa alasan yang akan kami katakan kepada Rabb kami bila kami menangguhkannya?

Kenapa Khilafah Dideklarasikan?

Dikarenakan ia adalah ibadah (fardlu) kifayah, yang mana seluruh umat diperintahkan untuk menegakkannya, dan Daulah telah menggugurkan dosa dari (pundak) mereka dengan penunaian kewajiban ini, maka kenapa kalian tidak menyandarkan keutamaan pada ahli-nya?

Read the rest of this entry »

Filed under: BANTAHAN, BERITA, FIQH, JIHAD, KHILAFAH, MANHAJ, SYUBHAT, TAUHID, Uncategorized

WAWANCARA BERSAMA ABU MUQATIL AT-TUNUSI

WAWANCARA BERSAMA ABU MUQATIL

[Dabiq #8]

Alih Bahasa: Usdul Wagha

Bulan ini, Dabiq mendapat kesempatan untuk mewawancarai Abu Muqatil At-Tunusi, mujahid yang telah membunuh murtad Mohammed Brahmi (kepala Gerakan Rakyat sekuler dan anggota Majelis Konstituante Taghut) di Tunisia. Setelah menyapa Muhajir ini dengan salam, bergulirlah perbincangan berikut:

Read the rest of this entry »

Filed under: BERITA, JIHAD, KHILAFAH, Uncategorized

PERGESERAN PARADIGMA

PERGESERAN PARADIGMA

By: John Cantlie

Alih Bahasa: Usdul Wagha

[Dabiq #8]

Setelah semua gemertakan gigi pada bulan September, sekarang muncul sambutan penuh dendam oleh banyak politisi Barat bahwa Daulah Islam berbeda dengan apa yang mereka telah lihat sebelumnya. Tanggapan mereka, karena berbagai kebutuhan, juga berbeda-beda.

Pertama, keberatan. Selalu ada bahaya karena saya berada jauh ketinggalan dari beberapa hal yang baru-baru ini berkembang dan karena beberapa laporan berita yang saya amati yang disediakan sudah ketinggalan jaman dari awal. Namun adakah yang memperhatikan sebuah titik krusial yang menunjukkan adanya pergeseran paradigma beberapa pemimpin Amerika dan sekutu mereka dalam mendiskusikan masalah Daulah Islam baru-baru ini?

Read the rest of this entry »

Filed under: BANTAHAN, BERITA, JIHAD, KHILAFAH, Uncategorized

APA YANG ENGKAU TAHU TENTANG DAULAH?

بسم الله الرحمن الرحيم

KEPADA MEREKA YANG BELUM MENYELESAIKAN URUSANNYA DALAM MASALAH DAULAH KHILAFAH

Penulis: Luwis Hafizhahullah

Tahukah engkau bahwa setiap hari milyaran uang digelontorkan demi mengaburkan dan menutupmu dari Daulah Khilafah?!

Tahukah engkau bahwa milyaran itu tujuannya untuk menenggelamkanmu setiap hari kepada banjir kalimat:

Daisy (ISIS) mengkafirkan… Daisy menyembelih… Daisy membunuh warga sipil… Daisy khawarij… Daisy menghalalkan darah… Daisy anjing neraka… Daisy memporak-porandakan jihad… Daisy mencemarkan Islam… Daisy menolak mahkamah syar’iyyah… Daisy adalah agen Iran… Daisy adalah agen Yahudi… Daisy adalah agen Nushairi… Daisy Ba’athisme..! Read the rest of this entry »

Filed under: BANTAHAN, JIHAD, KHILAFAH, MANHAJ, SYUBHAT

INILAH DIANTARA KEYAKINAN KAMI

INILAH DIANTARA KEYAKINAN KAMI 

(Dan Inilah Manhaj Dan Aqidah Yang Sejalan Dengan Manhaj Dan Aqidah Daulah Islamiyyah)

Dari Abu Sulaiman Kepada ……………………………..

As Salamu ‘Alaikum Wa Rahmatullaahi Wa Barakatuh.

Inilah sebagian perkara yang kami yakini dari permasalahan tauhid dan kami sebarluaskan di tengah-tengah para pemuda di Indonesia.

Read the rest of this entry »

Filed under: AQIDAH, BERITA, FATWA, FIRQAH, JIHAD, KHILAFAH, MANHAJ, MURJI'AH, SALAFI, SALAFY, SYUBHAT, TAKFIR, TAUHID

Para Pecinta Daulah Islam:


"أن هؤلاء الذين يعتذرون بالتكفير إذا تأملتهم إذا أن الموحدين أعداؤهم يبغضونهم ويستثقلونهم ، والمشركون والمنافقون هم ربعهم الذين يستأنسون إليهم..."


Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab rahimahullah berkata: "Sesungguhnya orang-orang yang keberatan dengan masalah takfir (mua'yyan) itu, bila kamu amati mereka ternyata kaum muwahhidin itu adalah musuh mereka, di mana mereka membenci dan merasa dongkol dengan mereka itu, sedangkan kaum musyrikin dan kaum munafiqin itu justeru adalah kawan-kawan dekat mereka yang mereka sangat akrab dengan mereka itu..." (Ad Durar As Saniyyah 10/91).

[Abu Sulaiman Al Arkhabiliy]

Pages

Katagori

Tulisan Lainnya

Masukan alamat email anda untuk mendapat pemberitahuan tulisan terbaru dari blog ini

Join 457 other followers

free counters
Millahibrahim Islamic Calendar Widget

Infaq


Bantulah Dakwah Tauhid Dengan Infaq Anda, Karena Selain Untuk Blog Ini, Infaq Anda Untuk Kebutuhan Dakwah Tauhid.

ad

Tulisan Terakhir

Statistik Kunjungan

  • 1,606,865 kunjungan
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 457 other followers

%d bloggers like this: