Jihad Menegakkan Tauhid & Membela Khilafah

Icon

"Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja…" (Al-Mumtahanah: 4)

MAJALAH DABIQ EDISI 11 BAHASA INDONESIA

DOWNLOAD MAJALAH DABIQ EDISI 11 BAHASA INDONESIA

SUMBER: http://justpaste.it/d4b1q-1ndo-11

===================

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله لقد تمت عملية الترجمة للعدد 11 من مجلة دابق تابعة لـ

الدولة الإسلامية

الى اللغة الاندونيسية

banner

ALHAMDULILLAH TELAH SELESAI PENERJEMAHAN MAJALAH DABIQ EDISI 11 KE DALAM BAHASA INDONESIA

TERJEMAHAN KAMI TENTU BUKAN TERJEMAHAN YANG SEMPURNA, MUNGKIN AKAN DIDAPATI BANYAK KEKELIRUAN DI DALAMNYA, BAIK DARI SISI PENERJEMAHAN DAN PENULISAN, NAMUN SEMOGA ITU TIDAK MENYALAHI MAKSUD SEBENARNYA, DAN TENTU ITU BUKAN DARI KESENGAJAAN KAMI. KAMI BERHARAP SARAN DAN MASUKAN DARI IKHWAH SEMUA TERUTAMA BAGI MEREKA YANG MEMILIKI SKILL DALAM BAHASA INGGRIS

JAZAKUMULLAH KHOIR

vint1_small.jpgللتحميل اضغط هنا

DOWNLOAD KLIK:

LINK I

LINK II

LINK III

لا تنسونا من صالح دعائكم

Filed under: Uncategorized

[Pesan Kepada Saudari Muslimah] A JIHAD WITHOUT FIGHTING

Jihad Tanpa Perang

Oleh: Ummu Sumayyah al-Muhajirah
Alih Bahasa: Usdul Wagha

[Diterjemahkan dari artikel berjudul: “A Jihad Without Fighting” dari majalah Dabiq edisi 11]

Dengan menyebut nama Allah, Yang Maha Kuat dan Maha Perkasa, Yang memuliakan kaum muslimin dan menghinakan kaum musyrikin. Semoga shalawat dan salam tercurah selalu kepada pemimpin manusia dari awal hingga akhir, pemimpin kita; Muhammad, kepada keluarganya dan para shahabat seluruhnya, serta orang-orang yang mengikuti mereka di dalam kebaikan hingga hari kiamat. Amma ba’du;

Sesungguhnya ketika Allah mewajibkan Jihad di Jalan-Nya terhadap para hamba-Nya yang laki-laki dan menjadikan di dalamnya pahala yang sangat besar yang tidak di dapati di dalam kewajiban-kewajiban lainnya, sebagian kaum wanita menjadi cemburu dan merasa iri, sehingga Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, seperti yang disebutkan di dalam hadits Mujahid, “Wahai Rasulullah, kaum laki-laki keluar untuk berperang, sedangkan kami tidak keluar untuk berperang …” maka Allah Ta’ala menurunkan; {Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.} [An-Nisa: 32] sebagaimana diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lainnya.

Namun, biarpun tidak ada kewajiban jihad dan berperang atas wanita muslimah – kecuali dalam mempertahankan diri dari orang yang menyerangnya – bukan berarti telah gugur peranannya dalam membangun umat, membentuk para pria, dan mendorong mereka ke medan laga. Read the rest of this entry »

Filed under: AQIDAH, JIHAD, KHILAFAH, MANHAJ, SYUBHAT

“IMAM MAHDI” KAUM RAFIDHAH= DAJJAL

Diterjemahkan dari artikel berjudul: The “Mahdi” of The Rafidah: The Dajjal – Majalah Dabiq edisi 11.
Alih Bahasa: Usdul Wagha
===================

Semakin dekatnya hari Kiamat, menjadi penting rasanya untuk merefleksi beberapa hal yang dibuat-buat tentang peristiwa masa depan, karena tidak diragukan lagi hal ini akan memainkan peranan yang kelak akan dilakukan oleh berbagai aliran sesat. Di antara hal ini adalah tentang “al-Mahdi” kaum Rafidah yang akan mengobarkan perang melawan Islam dan kaum Muslim, melawan keadilan dan kebenaran yang dipandu oleh al-Mahdi masa depan yang telah dijelaskan dalam sunnah. Semakin dekat hari Kiamat, semakin erat kaum Rafidah berhubungan dengan orang-orang Yahudi untuk mempersiapkan datangnya pemimpin jahat yang ditunggu-tunggu ini. Setelah membaca catatan orang-orang Rāfidī tentang “al-Mahdi,” menjadi jelas bahwa ia tidak lain adalah Dajjal.

Menurut kelompok Rafidah, “al-Mahdi” adalah putra dari al-Hasan al-Askari yang bernama “Muhammad”. Al-Hasan al-Askari meninggal hampir 1.200 tahun yang lalu. Mereka mengklaim Muhammad “al-Mahdi” lahir sekitar waktu kematian ayahnya. Para ulama Ahlus-Sunnah ragu bahwa al-Hasan al-Askari pernah memiliki anak yang masih hidup, namun menurut klaim Rafidah ia memiliki seorang putra yang disembunyikan oleh ayahnya atau oleh saudaranya dan yang kemudian bersembunyi di dekat Samarra’ dan kelak akan muncul kembali sebelum hari Kiamat setelah hidup di dalam persembunyian lebih dari seribu tahun, atau seperti yang mereka klaim. Di sini, kami akan mengutip beberapa riwayat tentang “al-Mahdi” mereka dari kitab-kitab mereka “yang paling bisa dipercaya”[1]. Read the rest of this entry »

Filed under: AQIDAH, BANTAHAN, FIRQAH, JIHAD, MANHAJ, SYIRIK, SYUBHAT, TAUHID

DARI “JIHAD” MENJADI FASAD

DARI ‘JIHAD’ MENJADI RUSAK

Diterjemahkan dari artikel berjudul “From ‘Jihad’ to Fasad” pada majalah Dabiq #11

Alih Bahasa: Usdul Wagha

Ibrahim at-Taymi rahimahullah (Wafat 92 H) mengatakan; “Siapakah yang aman dari fitnah setelah Khalilullah Ibrahim ‘alaihis-salam berdoa; Wahai Rabb kami {Jagalah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala} [Ibrahim: 35]” [Diriwayatkan oleh at-Tabari di dalam tafsirnya].

Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah ditanya; “Doa apakah yang paling sering diulang oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ketika beliau bersamamu?” dia menjawab, “Doa yang paling sering beliau ulang-ulang adalah ‘Wahai Yang Maha Membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu’”. Dia berkata bahwa dia bertanya kepada beliau; “Wahai Rasulullah, alangkah seringnya engkau membaca doa ‘Wahai Yang Maha Membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu’? Beliau menjawa; “Wahai Ummu Salamah, tidaklah seorang Bani Adam kecuali hatinya berada di antara dua jemari Ar-Rahman. Jika Dia berkehendak maka Dia akan meluruskannya dan jika Dia berkehendak Dia akan membengkokkannya”. [Hasan: diriwayatkan oleh at-Tirmidzi].

Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah berkata; “Aku telah bertemu tiga puluh shahabat Nabi shallallahu alaihi wa sallam, semua dari mereka khawatir akan kemunafikan menimpa diri mereka sendiri” [Dinukil oleh al-Bukhari di dalam Shahih-nya].

Umar radhiyallahu anhu berkata; “Kami hampir saja menjadi kufur dalam satu pagi jika saja Allah tidak menyelamatkan kami melalui Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu” [Diriwayatkan oleh Ibnu Battah di dalam Al-Ibanah al-Kubra].

Ini gerangan sikap salaf. Kemudian datanglah generasi setelahnya yang terjangkiti penyakit Irja’ hingga ke titik di mana mereka berani mengklaim bahwa iman mereka adalah sama dengan imannya Jibril! Mereka tidak takut terhadap sifat kemunafikan kecil, tidak pernah khawatir terhadap kemunafikan besar, apalagi kemurtadan terang-terangan. Mereka yakin bahwa mereka benar, dan yakin bahwa mereka tulus, sehingga merasa perbuatan mereka tentu akan diterima, dan setelah itu mereka pasti akan memiliki akhir yang baik! Semoga Allah melindungi hati kita dan perbuatan kita dari kemunafikan dan sifat ‘ujub. Read the rest of this entry »

Filed under: AQIDAH, BANTAHAN, BERITA, FIRQAH, JIHAD, KHILAFAH, MANHAJ, MURJI'AH, SALAFY, SYIRIK, SYUBHAT, TAKFIR, TAUHID

SIFAT-SIFAT HIJAB SYAR’IY

Sifat-sifat Hijab Syar’iy

Alih Bahasa: Abu Sulaiman Al Arkhabiliy

(download dalam bentuk selebaran format pdf di sini)

Segala puji hanya bagi Allah, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Amma Ba’du:

Sesungguhnya wanita muslimah telah mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam Islam, dan syari’at yang hanif ini telah memperhatikannya dengan perhatian yang lebih khusus lagi menjamin baginya gar terjaga kesuciannya, di mana Allah Ta’ala telah mewajibkan atasnya untuk berhijab (menutupi diri) dari pria lain demi menjaga kemuliaannya dari noda keburukan. Dan Allah Ta’ala telah menetapkan syarat-syarat bagi hijab ini yang harus dipenuhi semuanya supaya menjadi hijab yang syar’iy, sehingga bila SALAH SATU dari syarat ini tidak terealisasi maka hijab itu bukan hijab syar’iy dan tidak diridloi oleh Allah Ta’ala.

Apakah syarat-syarat hijab wanita muslimah itu?

Syarat-syarat (sifat-sifat) hijab syar’iy wanita muslimah itu ada delapan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama: Read the rest of this entry »

Filed under: FATWA, FIQH, MANHAJ, SYUBHAT

BURUKNYA PERPECAHAN DAN TAQLID

[Dari Artikel berjudul “The Evil of Division and Taqlid” pada majalah Dabiq #11]

Alih Bahasa: Usdul Wagha
===================

Allah telah menurunkan al-Qur’an dan Sunnah kepada Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wa sallam sehingga umat manusia dapat mempelajari dan mempraktekkannya. Inilah agama Islam yang telah disampaikan oleh Rasulullah untuk sahabatnya, yang kemudian mereka menyampaikannya kepada generasi setelahnya. Islam telah dijaga di dalam al-Qur’an dan Sunnah, dan Sunnah dijaga di dalam kitab-kitab hadis. Jika seorang Muslim dengan pemahaman bahasa Arab mengambil Qur’an, atau Sahih al-Bukhari, atau Sahih Muslim, maka ia tidak membutuhkan ensiklopedi pengetahuan lagi untuk dapat memahami dan mempraktikkan agamanya secara keseluruhan, untuk mempelajari dasar-dasarnya semua telah difasilitasi oleh Allah. Dia membuat Tauhid dan Iman dari hal-hal sederhana yang mana orang awam pun bisa mengerti. Tidak berbeda pada kebanyakan masalah hukum yang pasti dari Islam, termasuk kewajiban untuk bersatu dalam satu tubuh, menunjuk seorang pemimpin tunggal, dan mendengar dan mematuhinya, sebagai bukti dalam syari’at dan bukti dalam penciptaan begitu banyak seseorang lewat fitrahnya saja, bahkan walau seandainya dia cukup bodoh, tidak akan mampu untuk mengabaikan kewajiban ini.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

{Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah bersama-sama dan janganlah bercerai berai} [Ali Imran: 103]. Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda; “Barangsiapa mati dan tidak ada ikatan bai’at di atas lehernya maka dia mati dalam keadaan jahiliah” [diriwayatkan oleh Muslim dari Ibn Umar]. Petunjuk-petunjuk baik yang tersurat maupun yang tersirat tentang hal ushul ini sangat banyak, siapapun yang beruasaha mencarinya pasti akan menemukannya dengan mudah.

Namun umat Islam hari ini tidak dianjurkan oleh apa yang disebut “Salafi” atau bahkan oleh pengklaim “Salafi Jihadi” untuk mendekati al-Qur’an dan Sunnah, membatasi mereka demi keinginan “ulama” kontemporer dari mereka yang mendukung para thahgut atau mereka yang kembali duduk di antara istri-istri mereka dalam naungan thaghut. Bisakah wasilah sesat dari sebuah kondisi seperti ini untuk memahami agama? Apakah itu pernah menjadi sebuah prasyarat untuk jama’ah? Read the rest of this entry »

Filed under: Uncategorized

PESAN KEPADA MUSLIMAH

Untaian Pesan Yang Ditulis Dengan Linangan Air Mata Untuk Wanita Muslimah

:بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمّد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد

Pesan untuk para wanita muslimah muwahhidah, pesan seorang bapak yang penuh belas kasihan dan seorang saudara yang penuh peduli. Aku tulis pesan ini dengan air mataku, dan aku sangat berharap menulisnya dengan darahku, akan tetapi aku tidak memiliki daya serta kemampuan.

Maka dengarkanlah pesan ini, walaupun ia itu terasa berat.

Tidak ada seorangpun yang mengingkari keutamaan kalian, tidak ada seorangpun yang merendahkan kalian kecuali orang yang hasad dan dengki.

Kalian adalah sejawat kaum pria dan cucu ibunda Aisyah, Ummu ‘Ammarah dan Shafiyyah Ridlwanullahi ‘alaihinna.

Kalian adalah orang-orang yang merealisasikan sikap ‘IFFAH (penjagaan kesucian kehormatan), keteguhan, serta pembela kebenaran di zaman yang mana sedikit sekali orang yang memahami hakikat eksistensinya, di mana hura-hura dan tempat kerusakan merajalela sehigga para pemuda menjadi rusak dan para wanita melampaui batas.

Maka kalian adalah segelintir wanita yang baik dan suci yang telah Allah Ta’ala pilih di antara hamba-Nya. Allah Ta’ala menyinari jalan kalian sehingga kalian dapat melihat kebenaran dan yang demikian itu adalah bentuk kecintaan dari Allah Ta’ala untuk kalian, maka jadilah kalian orang yang layak untuk itu semua, sehingga hal itu menjadi keterasingan bagi kalian, dan aku memahmi itu semua, yaitu terasing di antara keluarga, shahabat dan famili.

Kebenaran itu diperangi di setiap belahan bumi, maka kalian datang ke sini dalam rangka menghibur saudari-saudari kalian dan membela kebenaran, dan kalian mengetahui bahwa tempat ini seperti pasar.

Jika jasad ini tidak berkumpul maka sungguh pikiran dan hati itu telah berkumpul dan membawa jiwa-jiwa itu supaya hidup secara nyata untuk merasakan ketentraman dengannya..

Dan sesungguhnya aku akan mengingatkan kepada kalian beberapa hal, sebagai bentuk rasa iba, kekhawatiran serta ketulusan.

Dan jika kalian telah mengetahuinya dan aku mengetahui bahwa kalian menjauhinya, akan tetapi ini adalah pengingatan, sedangkan dalam pengingatan itu ada banyak keutamaan.

Kalimatku ini ditujukan untuk kalian semua sebelum kepada ikhwah, sebagaimana ia itu ditujukan kepada para mereka, karena kalian itu lebih lembut dan lebih berhak untuk diperhatikan sebelum laki-laki, di mana kaum pria itu seandainya naik tentu tidak ada bahaya atas mereka, tidak seperti para wanita.

Bagaimana pendapat kalian jika aku bacakan kepada kalian ayat ayat Allah yang muhkam dan aku sampaikan dari sunnah Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam sebagai peringatan atas sebagian kesalahan yang ada, apakah kalian akan terima?

Maka ketahuilah wahai para wanita yang mulia, bahwa orang-orang yang berpenyakit di hatinya mereka itu di setiap pintu selalu mengintai.

Sungguh sebagian mereka sangat berani dan senantiasa berani menipu siapa saja yang dijumpainya berjiwa baik dan lurus pemikirannya. Maka hati hatilah kalian menjadi santapan yang lezat bagi orang orang yang berpenyakit di hatinya atau kalian menjadi sebab sesatnya seseorang dari kaum muslimin.

Sesungguhnya masalahnya itu sangat berbahaya, maka janganlah kalian pura-pura tidak mengetahuinya. Sampai-sampai banyak dari mereka itu berani memainkan gitar.

Ia adalah cita-cita dan impian setiap wanita muslimah, yaitu suami yang shaleh yang menuntunnya menuju bumi khilafah agar bisa menyempurnakan sisa umur mereka di sana.

Maka datanglah orang yang keji, datanglah para srigala, mereka berusaha menipu para wanita muslimah dengan dalih hijrah dan menikah. Di mana dia kumpulkan beberapa wanita muslimah dan mulai meminta foto foto mereka dan nomor-nomor hp mereka. Wal ‘Iyaadzu Billaah.

Dan terhimpunlah penyelisihan-penyelisihan syari’at, dan merembeslah kegelapan-kegelapan maksiyat dari bawah puing puing kelalaian. Kami memohon kepada Allah Ta’ala agar menjadikan kita semua termasuk orang orang yang bertaubat dan yang mensucikan diri.

Dan penyebab itu semua adalah tidak adanya usaha untuk menghindari fitnah, sebab-sebab-nya serta (tidak) menutup pintu-pintu-nya. Sedangkan syariat Ar Rahman itu tidak lain adalah pensucian bagi jiwa-jiwa manusa dan penyelamatan dari perbuatan dosa.

Firman Allah Ta’ala :

فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا

“Maka janganlah kamu berlemah lembut dalam bicara sehingga bangkit nafsu orang yang penyakit dihatinya, dan ucapkanalah perkataan yang baik.” (QS. Al-Ahzab ; 32).

Para ulama telah menjelaskan ayat in dan mereka menyimpulkan hukum-hukum yang dikandung di dalamnya. Dan saya tidak akan memperpanjang pembicaraan kepada kalian, namun aku akan meringkaskan untuk kalian.

” Wahai wanita yang mulia jadilah wanita yang tegas, janganlah berlemah lembut dalam ucapanmu kepada siapapun! walaupun dalam bentuk tulisan, tidak ada bedanya, tulisan akan berpengaruh juga, maka hati hatilah kalian! “

Hati hatilah kalian dari tertipu dengan berbagai grup di telegram, di mana bahayanya sudah tersiar, dan kalian itu tidaklah dalam kondisi dlarurat untuk menggunakannya, jikalau harus memakainya maka bergabunglah dalam grup khusus akhwat.

Dan tidaklah kalian dalam kondisi dlarurat untuk berbicara bersama laki laki secara private chat (japri), dan tidak ada dlarurat, walaupun laki-laki tersebut orang yang tsiqah, di mana dia itu tidak akan lebih tekun ibadahnya daripada Barshisha atau lebih bertaqwa daripada Dzulkifli.

Maka tutuplah pintu fitnah ini! Semoga Allah memberkahi kalian.

Janganlah kalian jawab seseorang yang menghubungi kalian secara private chat (japri), maka baginya tempat umum, karena tidak ada kekhususan bagi selain mahram. Dan hal itu demi Allah lebih selamat dan lebih suci bagi kalian.

Ketahuialah wahai para ikhwah: Sesungguhnya tidak boleh mengucapkan salam kepada wanita gadis, begitupun sebaliknya. Jauhilah perbuatan ini demi keselamatan dan kesucian bagi jiwa kalian! Ini adalah hukum dari syari’at dan bukan pendapatku, tidak demi Allah!

Aku mengetahui bahwa masalah ini adalah hal yang diketahui yang lenyap dari praktek, akan tetapi silahkan kalian cek keberadaannya supaya jiwa-jiwa itu rela dan menerima..

Saya ingatkan kalian, bahwa siapa saja yang ingin mendapatkan suami yang shalih, maka hendaklah dia menjadi seperti anak gadis Sa’id Al Musayyab, dan hendaklah dia menjadi seperti wanita wanita yang suci yang Allah Ta’ala pilihkan bagi mereka suami-suaminya.

Adapun tentang saling menjalin hubungan chat dan menyampaikan salam kepada gadis – supaya saya membuat kalian yakin dan sayapun terbebas dari tuduhan mengada-ada -, maka para ulama rahimahullah telah menegaskan pelarangan untuk berbicara langsung dengan wanita muda karena takut jatuh dalam fitnah.

Berkata pemilik kitab Bariiqah Mahmuudiyah:

[ التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة ]

“Berbicara langsung dengan wanita muda ajnabiyyah (yang bukan isteri dan bukan mahram) tanpa ada keperluan adalah tidak boleh, karena ia itu bisa menjadi mendatangkan fitnah.”

Ajnabiyyah itu adalah wanita-wanita bukan mahram.

Sebagaimana para ulama juga menegaskan atas keharaman wanita muda mengucapkan salam kepada laki-laki ajnabiy dan begitu juga keharaman dia menjawab salam laki-laki ajnabiy.

Laki-laki ajnabiy adalah pria yang bukan mahram.

Berkata pemilik kitab Kasysyaaf Al Qinaa’:

“وإن سلم الرجل عليها أي على الشابة لم ترده دفعا للمفسدة وعللوا ذلك بأن ردها عليه أو ابتداءها له يجعل له فيها مطمعا “

“Apabila seorang laki laki memberi salam kepada wanita muda, maka dia tidak boleh menjawabnya demi menolak kerusakan. “Dan para ulama memberikan alasan untuk (pelarangan) hal itu bahwa penjawaban salamnya terhadap pria itu atau pengucapan salam si wanita muda itu terhadapnya menjadikan bagi si pria itu keinginan kepada si wanita tersebut.”

Para ulama juga sudah menegaskan bahwa tidak boleh bagi wanita untuk mendoakan laki laki ajnabiy yang bersin dan si laki laki itu juga tidak boleh mendoakan si wanita itu bila bersin.

Ibnul Jauzy Rahimahullah menyebutkan dalam Ahkamnun Nisaa, bahwa seorang laki laki berada di samping Imam Ahmad, kemudian istri Imam Ahmad bersin, maka laki laki tersebut mengatakan kepada wanita itu “yarhamukillaah”, maka Imam Ahmad berkata: “Ahli ibadah yang bodoh.”

Bahkan lebih dari itu, banyak para fuqaha memakruhkan bagi laki laki untuk mengucapkan bela sungkawa kepada wanita muda ketika salah seorang kerabat wanita itu meninggal dunia, selagi si wanita itu bukan di antara mahram si laki-laki itu, demi menutup pintu fitnah dan demi menghindarkan kerusakan.

Dan ini tidak lain adalah demi untuk kesucian dan keselamatan wanita, begitulah syari’at memperhatikan wanita supaya ia itu menjadi seperti permata. Sehingga suaminya menerimanya sedangkan tidak ada coreng dan kontaminasi padanya.

Sebagai penutup, wahai para wanita muslimah, jadikanlah pengawasan Allah sebagai bekal untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan, dan ingatlah selalu bahwa dunia ini adalah hina, di mana Puteri ‘Imran telah meniggalkan dunia ini tanpa menikah, dan dia sekarang menjadi penghulu seluruh wanita.

Penulis : Abu Sulaiman Al Jahbazy

Alih Bahasa: Abu Ikrimah.

Diedit Dan Dimuraja’ah Oleh: Abu Sulaiman Al Arkhabiliy.

Filed under: FATWA, FIQH, SYUBHAT

DOWNLOAD AUDIO KAJIAN KITAB AL-HAQAIQ (amr | mp3)

Download audio kajian Ust. Abu Sulaiman Al-Arkhabiliy -fakkallahu asrah – membahas kitab Al-Haqaiq karya Syaikh Ali ibnu Khudhair alu Khudhair -fakkallahu asrah. Tersedia dalam format .amr dan .mp3

DOWNLOAD LINK

Filed under: Uncategorized

Para Pecinta Daulah Islam:

"أن هؤلاء الذين يعتذرون بالتكفير إذا تأملتهم إذا أن الموحدين أعداؤهم يبغضونهم ويستثقلونهم ، والمشركون والمنافقون هم ربعهم الذين يستأنسون إليهم..."

Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab rahimahullah berkata: "Sesungguhnya orang-orang yang keberatan dengan masalah takfir (mua'yyan) itu, bila kamu amati mereka ternyata kaum muwahhidin itu adalah musuh mereka, di mana mereka membenci dan merasa dongkol dengan mereka itu, sedangkan kaum musyrikin dan kaum munafiqin itu justeru adalah kawan-kawan dekat mereka yang mereka sangat akrab dengan mereka itu..." (Ad Durar As Saniyyah 10/91).

[Abu Sulaiman Al Arkhabiliy]

Pages

Katagori

Tulisan Lainnya

Masukan alamat email anda untuk mendapat pemberitahuan tulisan terbaru dari blog ini

Join 539 other followers

free counters
Millahibrahim Islamic Calendar Widget

InfaqBantulah Dakwah Tauhid Dengan Infaq Anda, Karena Selain Untuk Blog Ini, Infaq Anda Untuk Kebutuhan Dakwah Tauhid.

ad

Tulisan Terakhir

Statistik Kunjungan

  • 1,949,984 kunjungan
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 539 other followers

%d bloggers like this: