Jihad Menegakkan Tauhid & Membela Khilafah

Icon

"Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja…" (Al-Mumtahanah: 4)

BAI’AT SYAIKH NASHIR IBN HAMAD AL-FAHD KEPADA KHALIFAH ABU BAKR AL-BAGHDADI

Bai’at Syaikh Nashir ibn Hamad al-Fahd –fakkallahu asrah – kepada Khalifah Abu Bakr Al-Baghdadi – hafizhahullah – Serta Nasihatnya kepada Para Mujahidin

Alih Bahasa: Usdul Wagha

https://i2.wp.com/s04.justpaste.it/files/justpaste/d243/a9749470/img-2015-08-24-20-20-07.jpg

بسم الله الرحمن الرحيم

-:من ناصر بن حمد الفهد إلى أمير المؤمنين أبي بكر البغدادي -حفظه الله تعالى

;سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد

.فإني أبايعك إمامًا على الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين، ولك علي السمع والطاعة فيما استطعت

.والله يتولاكم ويرعاكم و ينصركم على من عاداكم

.و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Bismillahirrahmirrahim

Dari Nashir bin Hamad Al-Fahd kepada Amirul-Mukminin Abu Bakr Al-Baghdadi –hafizhahullah Ta’ala:

Semoga salam Allah, rahmat dan berkah-Nya tercurah kepadamu. Amma ba’du;

Sesungguhnya aku memberikan bai’at kepadamu sebagai Imam di atas kitab dan sunnah dan di atas sirah Khulafa` Ar-Rasyidin, dan untukmu maka wajib bagiku untuk mendengar dan taat sesuai batas kemampuanku. Semoga Allah menolongmu, menjagamu dan memenangkanmu atas orang-orang yang memusuhimu. Read the rest of this entry »

Filed under: BANTAHAN, BERITA, FATWA, JIHAD, KHILAFAH, SYUBHAT, TAUHID

SYARI’AT ALLAH ATAU SYARI’AT MANUSIA?

(Apakah Memerangi Khilafah itu Kemurtadan?)

DITERJEMAHKAN DARI ARTIKEL BERBAHASA ARAB
شريعة الله أم شرائع البشر؟
Dari artikel bahasa Inggris ” The Law of Allah or the Laws of Men” pada majalah Dabiq#10

Alih Bahasa: Ust. Abu Sulaiman Al-Arkhabili

بسم الله الرحمن الرحيم

Sungguh telah berkata Asy Syaikh Al Mujahid Abu Muhammad Al ‘Adnaniy Asy Syamiy semoga Allah menjaganya dan menjadikannya sebagai duri di tenggorokan kaum murtaddin, munafiqin dan munadhdhirin (para mentoring):”Kami memperbaharui ajakan kami kepada bala tentara Fashail (Kelompok-Kelompok) di Syam dan Libya, kami mengajak mereka untuk berpikir sejenak sebelum melangkah dalam memerangi Daulah Islamiyyah yang berhukum dengan apa yang Allah turunkan, wahai maftun (orang yang tersesatkan) ingatlah sebelum kamu melangkah dalam memeranginya bahwa di muka bumi ini tidak ada satu wilayahpun yang diterapkan syariat dan hukum Allah di dalamnya secara total kecuali wilayah-wilayah Daulah Islamiyyah, ingatlah bahwa bila kamu bisa berhasil merampas darinya sejengkal tanah atau satu desa atau satu kota, maka hukum Allah di dalamnya akan diganti dengan hukum manusia, kemudian bertanyalah kepada dirimu sendiri, apa hukum orang yang mengganti atau menjadi penyebab digantinya hukum Allah dengan hukum manusia? Ya, sesungguhnya kamu menjadi kafir dengan sebab hal itu, maka hati-hatilah kamu, sesungguhnya kamu dengan memerangi Daulah Islamiyyah itu berarti kamu jatuh dalam kekafiran, baik kamu sadari maupun tidak.”(Yaa Qaumanaa Ajiibuu Daa’iyallaah).

Apakah Daulah Islamiyyah mengada-ada pembatal Islam yang baru, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang yang hatinya telah ditutup oleh Allah dari kalangan Bala’imah Baru yang telah menjadi sumber petaka bagi kaum muslimin pada masa kini? Read the rest of this entry »

Filed under: AQIDAH, TAUHID, JIHAD, FATWA, BERITA, MANHAJ, BANTAHAN, TAKFIR, KHILAFAH

DOWNLOAD AUDIO KAJIAN KITAB AL-HAQAIQ (amr | mp3)

Download audio kajian Ust. Abu Sulaiman Al-Arkhabiliy -fakkallahu asrah – membahas kitab Al-Haqaiq karya Syaikh Ali ibnu Khudhair alu Khudhair -fakkallahu asrah. Tersedia dalam format .amr dan .mp3

DOWNLOAD LINK

Filed under: Uncategorized

BERHENTI SEJENAK BERSAMA AZH-ZHAWIHIR

(Komentar atas Rilisan Audio Azh-Zhawahiri yang Membai’at Mullah Akhtar dengan Bai’at ‘Uzhma)

Judul Asli:

وقفات مع الظواهري وكلمته الأخيرة التي بايع فيها أختر منصور بيعة إمامة عظمى

Berhenti sejenak bersama Azh-Zhawahiri dan ucapannya terakhir yang membai’at Akhtar Mashur dengan bai’at imamah ‘uzhma.

Ditulis oleh: Abu Khalid Ash-Shomali
Alih Bahasa: Usdul Wagha

 

Segala puji bagi Allah Wali bagi orang-orang yang beriman dan Yang menghinakan orang-orang kafir dan munafik, shalawat dan salam atas Nabiyullah komandan orang-orang ghurr al-mayamin. Amma ba’du:

Aku telah mendengar rekaman audio dari Azh-Zhawahiri, di dalamnya dia membai’at Akhtar Manshur dengan bai’at imamah ‘uzhma, aku mendengarkan rekaman ini sambil merasakan perasaan yang terbolak-balik antara sedih dengan keadaan tanzhim al-Qaeda sekarang yang berada di bawah kepemimpinan Azh-Zhawahiri, dan antara tertawa dan heran dari kontradiksi laki-laki ini, jama’ahnya dan imamnya (yakni Akhtar Manshur)

Link rekaman audio azh-Zhawahiri: https://archive.org/details/longwar11_gmail

Aku teringat sembari mendengarkan kalimat ini, kalimatnya dan juga kalimat para komandan Al-Qaeda seluruhnya di masa kepemimpinan Asy-Syahid Usamah bin Laden – taqabbalahullah -, yang mereka dahulu mengatakan, yang intinya: “Sesungguhnya Imarah Islam Afghanistan hanyalah imarah khusus dan bukan imarah ‘uzhma dan kekhilafahan”. Tapi sekarang dia datang dan mengatakan bahwa dia adalah imamah ‘uzhma.

Azh-Zhawahiri mengatakan di dalam Liqa` Maftuh: “Daulah Islam Iraq, Imarah Islam Afghanistan, dan sebagai tambahan Imarah Islam di Kaukasus, adalah imarah-imarah islam yang tidak mengikuti satu pemimpin, dan semoga dalam waktu dekat akan tegak daulah khilafah, yang menyatukan mereka dan juga seluruh kaum muslimin”. [Liqa` Maftuh bersama Azh-Zhawahiri, Halaqah kedua, bisa diakses linknya di Minbar At-Tauhid wa Al-Jihad dengan judul Liqa Maftuh]

Dia juga mengatakan; “Mula Muhammad Umar – hafizhahullah – adalah amir bagi Imarah Islam Afghanistan dan bagi yang mujahidin yang bergabung ke dalamnya, dan Syaikh Usamah bin Laden adalah salah satu dari tentaranya, adapun amirul mukminin di seluruh dunia adalah imam daulah khilafah, yang kita berusaha, dan juga seluruh kaum muslimin yang jujur untuk mengembalikannya dengan izin Allah”. Read the rest of this entry »

Filed under: BANTAHAN, BERITA, JIHAD, KHILAFAH, SYUBHAT

AD-DURAR AL-BAHIYYAH FI FIQHI AL-KHILAFAH AL-ISLAMIYYAH (Bag. I)

الدرر البهية في فقه الخلافة الإسلامية

(Mutiara Indah Fiqih Khilafah Islamiyyah)

Syaikh Abu Abdurrahman Ra`id Al-Libiy
Alih Bahasa: Usdul Wagha
Muraja’ah: Ust. Abu Sulaiman Al-Arkhabili

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, meminta pertolongan pada-Nya dan memohon ampunan kepada-Nya, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal-amal kita, siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Dia sesatkan maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim” [Ali-Imran: 102]

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu” [An-Nisa: 1] Read the rest of this entry »

Filed under: AQIDAH, FIQH, KHILAFAH, MANHAJ, SYUBHAT, TAUHID

MARILAH BERGABUNG BERSAMA KHILAFAH

(Berikut adalah transkip pidato Syaikh Hafizh Sa’id Khan, yang sebelumnya dikabarkan gugur terkena serangan drone, beliau mengajak kita untuk bergabung bersama barisan khilafah, selamat membaca)

MARILAH BERGABUNG BERSAMA KHILAFAH

Syaikh Hafizh Sa’id Khan
Alih Bahasa: Usdul Wagha
===================

Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, meminta pertolongan pada-Nya, memohon ampunan-Nya, beriman kepada-Nya dan bertawakkal pada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan nafsu kita dan dari kejahatan amal kita, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang mampu menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh-Nya maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa tuan kami dan pembesar kami; Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Amma ba’du;

Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bertemu pasukan (musuh), maka berteguh hatilah dan sebutlah (nama) Allah banyak-banyak (berzikir dan berdoa) agar kamu beruntung. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.

Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada umat Islam setelah bertahun-tahun lamanya nikmat khilafah yang telah tegak ini, sehingga berhimpunlah kaum muslimin di atasnya, dan Dia mengaruniakan atasnya khalifah Abu Bakr Al-Baghdadi Al-Husaini al-Qurasyi – hafizhahullah – yang telah terpenuhi padanya syarat-syarat khalifah, maka wajib atas umat untuk mendengar dan taat serta berbai’at kepada khalifah ini.

Maka segala puji bagi Allah, kaum muslimin telah bangun dan tidak akan sekali-kali mereka tertidur di atas kehinaan lagi, dan telah menguat atas mereka kewajiban jihad, sebagaimana mereka merasakan kesatuan dan keberpaduan, pemerintahan thaghut menghadapi bahaya yang besar, dan umat akan membalas setiap kezhaliman yang telah diperbuat pemerintahan thaghut. Read the rest of this entry »

Filed under: AQIDAH, BANTAHAN, BERITA, FATWA, JIHAD, KHILAFAH, SYUBHAT, TAUHID

TERCEKIKNYA KELEDAI ILMU DAN PENJELASAN MURTADNYA SHAHAWAT

 خنق حمير العلم الأدعياء

ببيان ردة الصحوات الأشقياء

Ditulis oleh Abu Sulaiman Al-Jahbadzi
Alih Bahasa: Usdul Wagha
Muraja’ah: Abu Sulaiman Al-Arkhabili

Ada seseorang yang baru beranjak dewasa dan memiliki sikap nifaq yang biasa dipanggil Ibrahim As-Sakran, dia menulis sebuah makalah yang membantah di dalamnya Asy-Syamikh (seorang yang tinggi) Al-Adnani… dan yang membuatku sedih pertama kali adalah tulisannya sangat panjang sehingga membuat lelah pembacanya.

Kedua: kami tidak berbuat zhalim kepadanya jika kita menyebutnya orang yang mabuk (sakran) karena ini adalah namanya yang dengan jelas dia menyebutnya, dan berapa banyak nama anak muda yang ternyata itu juga menjadi sifat baginya.

Ketiga: dia mengklaim di dalam tulisannya yang menggelikan terdapat nash dan kandungan nasihat berbentuk “risalah” bagi siapa yang menisbatkan dirinya kepada tanzhim Daulah… maka kapankah para singa akan menyempatkan pendengarannya untuk menyimak cicitan tikus?

Keempat: Dia menyimak kalimat secara “lengkap” dan tidak ada yang mencuri perhatiannya kecuali ‘satu’ kalimat, ini seperti seorang wanita yang sedang ngidam yang tidak bisa merasakan rasa asam, rasa manis kecuali apa yang diinginkan nafsunya.

Kelima: Walaupun dia seorang keledai ilmu yang tergelincir di tanah, dan obat keledai apabila sudah berteriak-teriak adalah dengan cambukan di leher dan teriakan di telinga, dan dibeginikanlah keledai apabila dia tidak mau bekerja. Read the rest of this entry »

Filed under: AQIDAH, BANTAHAN, BERITA, JIHAD, KHILAFAH, MURJI'AH, SYUBHAT, TAKFIR, TAUHID

INILAH DIANTARA KEYAKINAN KAMI

INILAH DIANTARA KEYAKINAN KAMI 

(Dan Inilah Manhaj Dan Aqidah Yang Sejalan Dengan Manhaj Dan Aqidah Daulah Islamiyyah)

Dari Abu Sulaiman Kepada ……………………………..

As Salamu ‘Alaikum Wa Rahmatullaahi Wa Barakatuh.

Inilah sebagian perkara yang kami yakini dari permasalahan tauhid dan kami sebarluaskan di tengah-tengah para pemuda di Indonesia.

Read the rest of this entry »

Filed under: AQIDAH, BERITA, FATWA, FIRQAH, JIHAD, KHILAFAH, MANHAJ, MURJI'AH, SALAFI, SALAFY, SYUBHAT, TAKFIR, TAUHID

Para Pecinta Daulah Islam:

"أن هؤلاء الذين يعتذرون بالتكفير إذا تأملتهم إذا أن الموحدين أعداؤهم يبغضونهم ويستثقلونهم ، والمشركون والمنافقون هم ربعهم الذين يستأنسون إليهم..."

Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab rahimahullah berkata: "Sesungguhnya orang-orang yang keberatan dengan masalah takfir (mua'yyan) itu, bila kamu amati mereka ternyata kaum muwahhidin itu adalah musuh mereka, di mana mereka membenci dan merasa dongkol dengan mereka itu, sedangkan kaum musyrikin dan kaum munafiqin itu justeru adalah kawan-kawan dekat mereka yang mereka sangat akrab dengan mereka itu..." (Ad Durar As Saniyyah 10/91).

[Abu Sulaiman Al Arkhabiliy]

Pages

Katagori

Tulisan Lainnya

Masukan alamat email anda untuk mendapat pemberitahuan tulisan terbaru dari blog ini

Join 523 other followers

free counters
Millahibrahim Islamic Calendar Widget

InfaqBantulah Dakwah Tauhid Dengan Infaq Anda, Karena Selain Untuk Blog Ini, Infaq Anda Untuk Kebutuhan Dakwah Tauhid.

ad

Tulisan Terakhir

Statistik Kunjungan

  • 1,876,221 kunjungan
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 523 other followers

%d bloggers like this: